Transvisibles

Les persones trans són uns dels col·lectius amb més dificultats d’accés i permanència al mercat de treball però, d’aquest col·lectiu, les dones trans estan encara més exposades a la discriminació.

Malgrat aquesta discriminació, en les administracions públiques i els serveis privats, les dones trans segueixen sent un col·lectiu invisibilitzat. Hi manquen coneixements i preparació per dissenyar accions adaptades a les necessitats reals d’aquest col·lectiu i les múltiples barreres a què han de fer front en el mercat de treball.

El projecte TRANSVISIBLES té com a objectiu la millora de les oportunitats d’accés i permanència en el mercat de treball formal de les dones trans, peça clau dels seus processos d’empoderament. La finalitat del projecte és fomentar l’adaptació dels serveis i programes de formació i orientació laboral a les necessitats de les dones trans a través de la creació i difusió de materials metodològics innovadors.

“TransVisibles – Innovació metodològica per a l’orientació professional i l’empoderament econòmic de les dones trans”.
Núm.: 2018-1-ES01-KA204-051023

El projecte TransVisibles està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de la pàgina web es responsabilitat exclusiva de la Fundació Surt i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.