Transvisibles

Les persones trans són uns dels col·lectius amb més dificultats d’accés i permanència al mercat de treball però, d’aquest col·lectiu, les dones trans estan encara més exposades a la discriminació.

Malgrat aquesta discriminació, en les administracions públiques i els serveis privats, les dones trans segueixen sent un col·lectiu invisibilitzat. Hi manquen coneixements i preparació per dissenyar accions adaptades a les necessitats reals d’aquest col·lectiu i les múltiples barreres a què han de fer front en el mercat de treball.

El projecte TRANSVISIBLES té com a objectiu la millora de les oportunitats d’accés i permanència en el mercat de treball formal de les dones trans, peça clau dels seus processos d’empoderament. La finalitat del projecte és fomentar l’adaptació dels serveis i programes de formació i orientació laboral a les necessitats de les dones trans a través de la creació i difusió de materials metodològics innovadors.