Transvisibles

Les persones trans són uns dels col·lectius amb més dificultats d’accés i permanència al mercat de treball però, d’aquest col·lectiu, les dones trans estan encara més exposades a la discriminació.

Malgrat aquesta discriminació, en les administracions públiques i els serveis privats, les dones trans segueixen sent un col·lectiu invisibilitzat. Hi manquen coneixements i preparació per dissenyar accions adaptades a les necessitats reals d’aquest col·lectiu i les múltiples barreres a què han de fer front en el mercat de treball.

El projecte TRANSVISIBLES té com a objectiu la millora de les oportunitats d’accés i permanència en el mercat de treball formal de les dones trans, peça clau dels seus processos d’empoderament. La finalitat del projecte és fomentar l’adaptació dels serveis i programes de formació i orientació laboral a les necessitats de les dones trans a través de la creació i difusió de materials metodològics innovadors.

“TransVisibles – Innovació metodològica per a l’orientació professional i l’empoderament econòmic de les dones trans”.
Núm.: 2018-1-ES01-KA204-051023
Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva de les seves autores. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí inclosa.