Organitzacions sòcies

1. Fundació SURT (Catalunya, Espanya) – Coordinadora

SURT és una fundació de dones establerta a Barcelona des de 1993. Treballa per a fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i eradicar totes les formes de discriminació per raó de gènere. Posa el focus en la promoció de l’empoderament de les dones, enfortint la seva autonomia i lideratge. SURT té les següents àrees de treball: empoderament econòmic, empoderament personal, empoderament comunitari i empoderament sociopolític.

2. HÁTTÉR TARSASAG (Hongria)

Háttér Society és l’organització LGBTQ més gran i amb més trajectòria d’Hongria. Els seus objectius són la visibilització de les problemàtiques que afecten les persones LGBTQ; la provisió de serveis d’atenció; la recerca sobre la situació i necessitats de les persones LGBTQ; la transversalització d’aquesta perspectiva en la legislació i els serveis públics; la protecció dels drets de les persones LGBTQ i l’eliminació de totes les formes de discriminació; la promoció de la salut i el benestar de les persones LGBTQ; el foment de l’autoorganització de la comunitat LGBTQ; i, la preservació i la difusió de la cultura i el llegat LGBTQ.

3. Bundesverband Trans* e.V. (Alemanya)

La Bundesverband Trans* (BVT*) és una federació nacional de grups, individus, associacions i iniciatives, els esforços conjunts de les quals són el compromís amb els drets de les persones trans* a Alemanya. Comparteixen l’aspiració i la lluita per la diversitat de gènere, l’autodeterminació i els drets de reconeixement, igualtat, participació social i salut de les persones trans * i no binàries.

4. TRANSGENDER EQUALITY NETWORK IRELAND COMPANY (Irlanda)

TENI és una organització nacional sense ànim de lucre que treballa per a la millora de les condicions de vida i la promoció dels drets i la igualtat de les persones trans i de les seves famílies a Irlanda. Ofereixen una àmplia gamma de serveis de suport amb l’objectiu d’incrementar el benestar de les persones trans i de les seves famílies, a través de l’acompanyament per a mitigar situacions d’aillament, incomprensió i exclusió. Fan incidència a nivell legal, mèdic, social i polític per tal de garantir que el desenvolupament de polítiques públiques i les reformes legislatives fan un reconeixement positiu de la inclusió, els drets i la igualtat de les persones trans. També ofereixen tallers i formacions per tal d’augmentar el nivell de sensibilització, coneixement i inclusió de les qüestions trans en els àmbits clau de la societat irlandesa.

5. UVic – UCC – Estudis en diversitat sexual i de gènere ( Catalunya, Espanya)

El grup d’Estudis en diversitat sexual i de gènere de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya té com objectiu general fomentar la investigació en realitats i perspectives del col·lectiu LGTBQI. El grup desenvolupa projectes de recerca i de transferència de coneixements en polítiques d’igualtat en l’àmbit del gènere, la sexualitat, la identitat i la diversitat des d’una perspectiva interseccional.