A projekt

A TRANSVISIBLE projektet az Erasmus+ program keretében az Európai Bizottság finanszírozza. A projekt megvalósítása két éven át, 2020 szeptemberéig tart.

A programban négy európai régió öt civil szervezete vesz részt: spanyol, ír, német és magyar szervezetek. Ez a földrajzi sokszínűség biztosítja a tapasztalatcserét.

A projekt keretében a partnerek jó gyakorlatokat gyűjtenek, illetve ezeken alapuló szakmai anyagokat fejlesztenek ki és terjesztenek.

A projekt kifejezett célja a pályaválasztási és képzési tanácsadás területén dolgozó szakemberek érzékenyítése, hogy előmozdítsuk személyre szabott támogatási programok kidolgozását a transz nők megerősítésére, különösen a gazdasági és foglalkoztatási szférában.

A jogsértések megelőzése és észlelése érdekében fontos, hogy az érzékenyítés mellett növeljük a jogtudatosságot is az LMBTI munkavállalók és a velük együtt dolgozók körében, illetve hogy a munkaadók mindenki számára biztosítsák az egyenlő bánásmódhoz való jogot. Ennek érdekében együttműködünk az esélyegyenlőségért tenni akaró vállalatokkal is.

Integratív megközelítésen alapuló projektünk három egymáshoz kapcsolódó területen fejti ki hatását:

  • növeljük a transz nők láthatóságát a munkaerőpiacon;
  • mindent megteszünk a tudatosságnövelésért a transzfób gyakorlatok felszámolása és az esélyegyenlőség érdekében;
  • a transz nők megerősítésén dolgozunk, hogy felkészültebben nézzenek szembe egy gyakran ellenséges és diszkriminatív közeggel.

A TRANSVISIBLE projektben együttműködő partnerszervezetek a következő tevékenységeket valósítják meg:

  1. EURÓPAI SZINTŰ KÖZÖS TANULÁS ÉS TAPASZTALATCSERE-SZEMINÁRIUM Berlinben, európai szervezetek és szolgáltatók képviselőinek részvételével;
  2. ÚTMUTATÓ szakembereknek (ajánlások karriertanácsadási programok tervezéséhez transz nők számára);
  3. 3 ORSZÁGOS és 1 NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM a projekt eredményeinek terjesztésére;
  4. az érintett európai régiók sajátos kontextusához igazodó AJÁNLÁSOK a transz nők munkaerőpiaci részvételének biztosítása érdekében.

A projekt célja, hogy a karrier-tanácsadó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek innovatív és hatékony munkamódszerekkel növeljék hatékonyságukat a transz nők társadalmi és munkaerőpiaci befogadása, valamint megerősödésük és felfelé való mobilitásuk elérése érdekében.

A projekt eredményei elérhetők lesznek a hasonló területen működő egyesületek, szolgáltatók, döntéshozók és bármely más, a felnőttoktatásra és a pályaválasztásra vonatkozó képzési programokat kidolgozó partnerek számára.